Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Impressum

Poniższe informacje zawierają przewidziane ustawowo obowiązkowe dane identyfikacyjne właściciela strony internetowej jak również ważne regulacje prawne dotyczące oferty zamieszczonej w Internecie przez Związek Caritas w Archidiecezji Paderborn e.V.


Właściciel:

Niniejsza strona internetowa w sensie prawnym stanowi własność
Związku Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V.
Am Stadelhof 15
33098 Paderborn
Niemcy

telefon: +49 5251 209-0
fax: +49 5251 209-202
Strona internetowa: www.caritas-paderborn.de
E-mail: info(at)caritas-paderborn.de


Rejestr stowarzyszeń:

Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Paderborn pod numerem VR 680.


Przedstawicielstwo:

Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. jest prawnie reprezentowany prze Zarząd. W skład Zarządu wchodzą:

Diecezjalny dyrektor Caritas Josef Lüttig (Przewodniczący)
Diecezjalny dyrektor Caritas Esther van Bebber


NIP-UE:

Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej dla Związku Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. brzmi DE 197853863.


Regulacje prawne dotyczące formy organizacyjnej:

Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. jest instytucją zrzeszającą i reprezentującą katolicki Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn, uznaną i znajdującą się pod opieką Arcybiskupa.


Regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej / Disclaimer:

Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej były rzetelne i aktualne. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów czy nieścisłości. Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. nie bierze odpowiedzialności za aktualność, poprawność, rzetelność i ciężar jakościowy zamieszczonych informacji. Za szkody materialne i niematerialne spowodowane przez wykorzystanie bądź niewykorzystanie zamieszczonych informacji lub przez wykorzystanie błędnych czy też niekompletnych informacji w sposób pośredni lub bezpośredni, Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie zostanie obarczony popartym dowodami przewinieniem celowym lub wynikającym z poważnego zaniedbania. Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany prezentowanych treści, ich uzupełniania czy też usunięcia, jak i czasowego lub ostatecznego wstrzymania ich publikowania.

Odpowiedzialność za treści zewnętrzne, do których przykładowo istnieje dostęp poprzez powiazania pośrednie lub bezpośrednie do właścicieli innych stron internetowych (na przykład tak tzw. „linki”), zakłada między innymi znajomość treści niezgodnych z obowiązującym prawem, czy też podlegających karze. Treści zewnętrzne oznaczone są we właściwy dla nich sposób. Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. nie ma żadnego wpływu na prezentowane treści zewnętrzne i nie stanowią jego własności. Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. nie posiada wiedzy na temat treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub nieprzyzwoitych znajdujących się na powiązanych stronach nie należących do niego. Jeśli nazwane wyżej treści miałyby się jednak znajdować na powiązanych stronach nie będących własnością Caritas, wówczas Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. w sposób wyraźny dystansuje się od nich.


Regulacje prawne dotyczące praw autorskich:

Layout strony internetowej, użyte elementy graficzne czy też pozostałe treści są chronione prawem autorskim.


Informacje dotyczące rozwiązywania sporów online:

Komisja UE utworzyła platformę internetową w celu rozwiązywania sporów online (tzw. platforma OS). Platforma OS służy jako miejsce do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w wyniku zawierania umów o świadczenie usług online. Link do platformy OS: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów: Nie uczestniczymy w procesie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym zgodnie z niemiecką Ustawą o alternatywnych sposobach zażegnywania sporów z udziałem konsumentów (VSBG).


Firma hostingowa:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Niemcy
www.df.eu


Planowanie, układ i realizacja TYPO3:

Mues + Schrewe GmbH
Werbeagentur
Kreisstraße 118
59581 Warstein-Suttrop
Telefon +49 2902 9792-0
www.mues-schrewe.de