Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Zatrudnienie

Zatrudnienie na podstawie modelu pracodawcy

Caritas pośredniczy w kontaktach pomiędzy Państwem a odpowiednim personelem opiekuńczym. Jesteście Państwo pracodawcą i zawieracie z nim Umowę o pracę. Zatrudnienie objęte jest obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i personel opiekuńczy wymaga również ubezpieczenia wypadkowego. Doradzimy Państwu w podjęciu wymaganych działań i w razie potrzeby zajmiemy się poprawnym zgłoszeniem do odpowiednich urzędów.


Czas pracy

Opieka nie obowiązuje przez 24 godziny na dobę. Personel opiekuńczy w inicjatywie CariFair pracuje przeciętnie 38,5 godziny w tygodniu. Ma prawo do wolnego czasu, który może spędzać zgodnie ze swoimi upodobaniami poza domem. Zawiera się w tym także co najmniej jeden wolny dzień w tygodniu oraz regularne przerwy. Omówimy z Państwem, w jaki sposób można zapewnić sobie niezbędną pomoc w dniu codziennym. Tutaj znajdą Państwo przykładowy tygodniowy plan działania.

W przypadku 6-dniowego tygodnia pracy personel opiekuńczy ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 36 dni w roku lub 3 dni w miesiącu.

W czasie nieobecności personelu, wspólnie z Państwem ustalimy odpowiednie rozwiązanie. Wymagana pomoc w tym czasie mogłaby być przykładowo zapewniona przez instytucje zajmująca się opieką dzienną lub krótkoterminową, przejęcie opieki przez krewnych, zaangażowanie innego personelu lub wykorzystanie innych ofert opieki o łagodniejszych kryteriach zaangażowania. Poza tym polecamy stosowanie systemów alarmowych umożliwiających wezwanie pomocy.


Okres zatrudnienia

Okres zatrudnienia personelu opiekuńczego z Polski nie jest niczym ograniczony ze względu na dowolność ustanowioną w ramach Unii Europejskiej. Nie jest również wymagane pozwolenie na pracę. Również osoby z innych krajów UE mogą zostać zatrudnione, jeżeli będą miały zapewnione pozwolenie na pracę.


Zalecenia dotyczące dobrych relacji pracowniczych

Zaraz na początku podjęcia pracy należy omówić z personelem opiekuńczym następujące punkty. Koordynator CariFair może przy tym Państwa wesprzeć.

  • Należy ustalić możliwie najdokładniej rodzaj i zakres przypadających zadań.
  • Należy omówić między sobą, jaka kwota przeznaczana jest na zakupy. W celu rozliczenia wymagane jest prowadzenie księgi rozliczeniowej.
  • Należy wspólnie omówić kwestie organizacji wolnego czasu.
  • Należy zawrzeć wiążące porozumienia odnośnie korzystania z telefonu oraz Internetu.

Często zadawane pytania dotyczące zatrudnienia

Jakie obowiązki wykonuje personel opiekuńczy? Jak długo pracuje personel opiekuńczy? Kto towarzyszy osobie wymagającej opieki, gdy opiekun(-ka) ma wolne? Ile dni urlopu przysługuje personelowi opiekuńczemu?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo tutaj w wykazie „Często zadawanych pytań” (FAQ).