Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Wyróżnienia w Polsce i Niemczech

Odznaka honorowa za zasługi w obronie praw człowieka w Polsce

W dniu 15. czerwca 2011 została przyznana diecezjalnemu dyrektorowi Caritas Josefowi Lüttig w Warszawie przez pełnomocnika praw obywatelskich w Polsce, Irenę Lipowicz, odznaka honorowa „Za zasługi w obronie praw człowieka”. Rzecznik polskiego parlamentu docenił jego zaangażowanie dla polepszenia warunków życia i pracy polskich pomocy domowych w Niemczech i rozbudowy projektu dotyczącego ich legalnego i opartego na uczciwych zasadach zatrudnienia. „Od wielu lat sytuacja polskich kobiet za granicą, pracujących często nielegalnie, była dla nas solą w oku.” podkreślała Pani Lipowicz. Nie jest to problem marginalny w obliczu szacunkowych danych liczbowych mówiących o 150.000 pomocy domowych z Polski a pracujących w Niemczech, Austrii czy Włoszech. Kobiety nie posiadają często ubezpieczenia społecznego lub wypadkowego, nie mają praw emerytalnych i bez żadnej osłony są zdane na łaskę gospodarstw domowych, w których pracują. „Projekt Caritasu stanowi ważny przyczynek do przeciwstawienia się przemocy przeciwko kobietom", zaznaczyła Pani Lipowicz. Jest to projekt wyrażający nadzieję i współczucie. Znacząco przyczynia się do tego, iż zagadnienie ludzkiej godności staje się najważniejsze.

Projekt zwrócił także uwagę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polski wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar określił prace Caritas jako ważny element w stosunkach polsko-niemieckich, szczególnie w roku jubileuszowym podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie z roku 1991. „Projekt przyczynia się do likwidowania negatywnych stereotypów.” Dyrektor Caritas Lüttig dedykował to wyróżnienie wszystkim partnerom projektu w Polsce i Niemczech. Uznanie praw człowieka jest naturalną rzeczą wszystkich cywilizowanych narodów. „Tej zgody zawsze należy bronić.” W uroczystej ceremonii brało udział, obok Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie, Arcybiskupa Celestino Migliore, wiele osób z Niemiec i Polski odpowiedzialnych i współpracujących przy projekcie. Z Archidiecezji Paderborn przybyła delegacja z Paderborn, Brilon, Soest oraz Olpe.


Nagroda za innowacyjność czasopisma "Häusliche Pflege" ("Opieka domowa") wydawnictwa Vincentz

Inicjatywa CariFair (dotychczas znany jako "Caritas 24 – zu Hause gut betreut" / Caritas 24 – dobra opieka w domu) w roku 2011 została zwycięzcą „Nagrody za innowacyjność Häusliche Pflege” z dotowaną nagrodą o wartości 5.000 euro. Nagroda w dziedzinie opieki ambulatoryjnej przyznawana jest przez czasopismo fachowe Häusliche Pflege wydawane w Vincentz Network i wyróżnia najlepsze rozwiązania zarządzające w ramach usług opiekuńczych.

Jury składające się z ekspertów wybrało projekt z ponad 20 kandydatów. "Ta inicjatywa stanowi dokładną odpowiedź na aktualne problemy branży – m.in. ma na celu unikanie pracy „na czarno“ w sektorze opieki domowej. Także możliwość oddziaływania na fachowość oraz know-how współpracujących partnerów stanowi jej wielką zaletę", tyle eksperckie jury.

Tutaj znajdą Państwo artykuł czasopisma Häusliche Pflege.