Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Godne zaufania wsparcie Związku Caritas

Koordynator CariFair jako bezpośrednia osoba kontaktowa

Ważną osobą kontaktową w inicjatywie CariFair jest koordynator. Mówi w języku niemieckim i polskim i stanowi organ startowy zarówno dla Państwa jak i dla personelu opiekuńczego. Koordynator wykonuje następujące zadania:

  • Informuje i doradza Państwu na temat możliwości warunków ramowych dotyczących legalnego i opartego na uczciwych zasadach zatrudnienia zagranicznego personelu opiekuńczego.
  • Pomaga Państwu podczas spraw organizacyjnych dotyczących zatrudnienia oraz przy załatwianiu niezbędnych formalności.
  • Wspiera zatrudniony przez Państwa personel opiekuńczy przede wszystkim na początku jego działalności.
  • Doradza Państwu w sprawach dotyczących uzupełniających świadczeń związanych z opieką.
  • Utrzymuje regularny kontakt z Państwem i personelem opiekuńczym oraz pośredniczy w rozwiazywaniu ewentualnych kwestii spornych.

Wsparcie koordynatora wymaga w pierwszym miesiącu stosunkowo dużego nakładu czasu, aby stosunek pracy został poprawnie zorganizowany oraz aby odpowiednio wesprzeć Państwa i personel opiekuńczy. Później koordynator utrzymuje regularny kontakt z obydwoma stronami celem zapewnienia dobrej opieki. Wynagrodzenie za zaangażowanie koordynatora następuje przez opłacenie ryczałtowej kwoty za wsparcie.


Doświadczona opieka pielęgniarska

Jakość opieki pielęgniarskiej zapewniona jest przez wiążącą współpracę z opieką ambulatoryjną. W ten sposób fachowy personel pielęgniarski może ocenić, czy oraz jakie fachowe działania pielęgniarskie są wymagane.


Sieć osób zaangażowanych

W CariFair uzyskają Państwo odpowiednie wsparcie poprzez zaangażowanie różnych osób i organów. Schemat ten pokazuje, kto i w jakiej formie udziela wsparcia.