Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Artykuły prasowe i informacje przekierowujące

Artykuły w prasie i programy telewizyjne

22.06.2017: Audycja w magazynie ARD Kontraste o działaności zagranicznego personelu opiekuńczego

26.03.2017: Artikuł w Bistumspresse o CariFair

25.01.2016: Artikuł w Chrismon o opiekunkach ze Europy Wschodniej: "Dann holen wir uns eben eine Polin"

03.01.2016: Artikuł w DOM o CariFair w Paderborn


Informacje przekierowujące

Fundacja Warentest (2017): Pflege zu Hause: Die besten Vermittler für Betreuungskräfte aus Osteuropa (Opieka w domu: Najlepsi pośrednicy personelu opiekuńczego z Europy Wschodniej).

Centrala konsumencka (2021): Ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte in Privathaushalten (Zagraniczny personel medyczny w prywatnych gospodarstwach domowych).