Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Musicie Państwo liczyć się z następującymi kosztami

Koszt miesięczny

Wynagrodzenie bazuje na umowie taryfowej dotyczącej zatrudnienia w prywatnych gospodarstwach domowych, która zawierana jest pomiędzy DHB-Netzwerk Haushalt oraz Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten i w poszczególnych landach może się od siebie różnić.

2.010,00 € do 2.030,00 € wynagrodzenie brutto zgodnie z umową taryfową plus ok. 500,00 € koszty pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

142,00 € za wsparcie koordynatora od drugiego miesiąca (w pierwszym miesiącu: 630,00 €)

34,15 € rozliczenie wynagrodzenia następuje przez Centralę rozliczeń wynagrodzeń Związku Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. (na żądanie)


Koszty jednorazowe

29,75 € rejestracja w funduszu ubezpieczeń wypadkowych (na żądanie)

29,75 € złożenie wniosku o wydanie numeru identyfikacyjnego firmy (na żądanie)


Koszt roczny

35,00–70,00 € Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe (w zależności od landu)


Koszty poboczne

200,00–250,00 € Koszty przy- i wyjazdu (zgodnie z paragonem)


Możliwości zwrotu

Ubezpieczenie pielęgnacyjne

Przysługujący Państwu zasiłek opiekuńczy może zostać wykorzystany do opłaty zatrudnienia personelu opiekuńczego.

W pojedynczych przypadkach koszty te ponosi miejscowa placówka pomocy społecznej. Podmiot odpowiedzialny Państwa gminy może udzielić informacji na ten temat.


Deklaracja podatkowa

Część nakładów poniesionych na zatrudnienie personelu opiekuńczego podlegającego ubezpieczeniu społecznemu może zostać uwzględniona w deklaracji podatkowej. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Skarbowym lub u Państwa Doradcy podatkowego.