Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

CariFair – fachowa opieka, uczciwe zarobki, legalne zatrudnienie

Stale wzrasta zapotrzebowanie na usługi świadczone w prywatnych gospodarstwach dla ludzi wymagających pomocy i opieki. Wielu życzy sobie pozostania możliwie długo w swoich czterech ścianach, także wówczas gdy wymagają opieki. Zaangażowanie personelu opiekuńczego, który mieszka razem z podopiecznym, może w tym przypadku okazać się bardzo pomocne.

Inicjatywa CariFair wspiera i towarzyszy Państwu przy zatrudnieniu zagranicznego personelu opiekuńczego. Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. i Caritas Polska wspólnie opracowali tą inicjatywę. Podopiecznym wymagającym opieki oraz ich rodzinom oferuje się wsparcie i pomoc. Równocześnie kobiety i mężczyźni z Europy Środkowej i Wschodniej mają możliwość legalnego zatrudnienia na uczciwych zasadach.

Jeśli chcieliby Państwo zatrudnić personel do opieki i mieliby Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt z zaangażowanymi w inicjatywę Związkami Caritas.