Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Kryteria jakościowe zatrudnienia personelu opiekuńczego

Uregulowane i uczciwe zatrudnienie

Związki Caritas nie są ani pracodawcą ani podmiotem delegującym do pracy w charakterze personelu opiekuńczego. Pośredniczą jedynie w kontaktach pomiędzy nimi a ludźmi potrzebującymi pomocy oraz wspierają ich działania poprzez pracę koordynatorów. Pracodawcą jest osoba wymagająca opieki lub jej krewni. W ramach zatrudnienia na podstawie wiążącej Umowy o pracę personel opiekuńczy podlega ubezpieczeniu społecznemu, a ponadto jest on też ubezpieczony od wypadków.

Poprzez inicjatywę CariFair Związki w niej uczestniczące biorą udział we wsparciu uczciwych warunków pracy. Przeciętny tydzień pracy to 38,5 godziny. Personel opiekuńczy ma prawo do co najmniej jednego wolnego dnia w tygodniu oraz regularnych przerw. Tutaj znajdą Państwo przykładowy tygodniowy plan działania. W przypadku 6-dniowego tygodnia pracy personel opiekuńczy ma prawo do płatnego urlopu w wymiarze 36 dni w roku lub 3 dni w tygodniu.

W czasie nieobecności personelu opiekuńczego, wspólnie z Państwem ustalane są odpowiednio indywidualne rozwiązania, jak wizyta osoby wymagającej opieki w placówce zajmującej się opieką dzienną lub krótkoterminową, przejęcie opieki przez krewnych, zaangażowanie innego personelu lub wykorzystanie innych ofert opieki o łagodniejszych kryteriach w zakresie zaangażowania. Poza tym zalecane jest stosowanie systemów alarmowych umożliwiających wezwanie pomocy.

Okres zatrudnienia personelu opiekuńczego z Polski nie jest niczym ograniczony ze względu na dowolność ustanowioną w ramach Unii Europejskiej. Nie jest również wymagane pozwolenie na pracę. Również osoby z innych krajów UE mogą zostać zatrudnione, jeżeli będą miały zapewnione pozwolenie na pracę.


Dostosowane warunki w gospodarstwie domowym

Zasadniczo personel opiekuńczy mieszka w gospodarstwie domowym wspólnie z osobą, którą się opiekuje. Ma prawo do własnego, zamykanego pokoju. Ma możliwość telefonowania bez przeszkód a także korzystania z Internetu w celu utrzymania kontaktu ze swoją rodziną.

Zakwaterowanie i wyżywienie udostępniane jest nieodpłatnie i podlega opodatkowaniu jako tak zwana „wymierna korzyść pieniężna”.


Godne zaufania osoby kontaktowe dla osób zatrudnionych i rodzin

Koordynatorzy w Polsce udzielają wsparcia zainteresowanym osobom poszukującym pracy w Niemczech oraz stanowią także ważne wsparcie w różnych aspektach dla osób zatrudnionych. Działalność polskich koordynatorów jest dotowana ze środków lokalnych Związków Caritas w Niemczech.

Poszczególne zatrudnienia odbywają się pod okiem koordynatorów. Z reguły mówią w języku niemieckim i polskim i stanowią organ startowy zarówno dla osób wymagających opieki ich rodzin jak i dla personelu opiekuńczego. Wsparcie koordynatora wymaga w pierwszym miesiącu stosunkowo dużego nakładu czasu, aby zatrudnienie zostało poprawnie zorganizowane oraz aby odpowiednio wesprzeć osobę wymagającą opieki i personel opiekuńczy. Później koordynator utrzymuje regularny kontakt z obydwoma stronami celem zapewnienia dobrej opieki. Wynagrodzenie za pracę koordynatora następuje przez opłacenie ryczałtowej kwoty za wsparcie.


Postanowienia wiążące dotyczące zadań personelu opiekuńczego

Do zadań personelu opiekuńczego należą następujące czynności: pomaga osobie wymagającej opieki w gospodarstwie domowym, podczas zakupów, w przygotowaniu posiłków, zaopatrzeniu bielizny oraz sprzątaniu mieszkania. Pomaga podczas prostych czynności pielęgnacyjnych dnia codziennego, jak ubieranie i rozbieranie się, wstawanie i kładzenie się do łóżka, podczas wizyty w toalecie, podczas mycia i kąpieli lub pielęgnacji twarzy i jamy ustnej. Ponad to towarzyszy osobie, którą się opiekuje, podczas czynności w i poza domem. Koordynator ustala wraz z rodziną faktyczny zakresy pomocy i wymagany czas pracy personelu opiekuńczego.

Prace ogrodowe i renowacyjne jak również prace związane z gospodarstwem domowym świadczone na rzecz innych członków rodziny nie należą do zadań personelu opiekuńczego.


Doświadczona opieka pielęgniarska

Jakość opieki pielęgniarskiej zapewniona jest przez wiążącą współpracę z opieką ambulatoryjną. W ten sposób fachowy personel pielęgniarski może ocenić, czy oraz jakie fachowe działania pielęgniarskie są wymagane.