Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Koszty w ramach inicjatywy CariFair

Koszty w ramach zatrudnienia

Doradztwo dotyczące pracy w ramach CariFair jest bezpłatne dla zainteresowanych inicjatywą kobiet i mężczyzn. Również pośrednictwo w znalezieniu pracy nie podlega opłacie.

Osoby zatrudnione płacą ze swojego wynagrodzenia część kwoty ubezpieczenia społecznego przypadającą na pracownika oraz odprowadzają należne podatki w Niemczech. Poza tym pokrywają we własnym zakresie koszty składek na ubezpieczenie OC.


Koszty pracodawcy

Koszt miesięczny

2.010,00 € do 2.030,00 € wynagrodzenie brutto zgodnie z umową taryfową (w zależności od landu) plus ok. 500,00 € koszty pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

142,00 € za wsparcie koordynatora od drugiego miesiąca (w pierwszym miesiącu: 630,00 €)

34,15 € rozliczenie wynagrodzenia następuje przez Centralę rozliczeń wynagrodzeń Związku Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. (na żądanie)Koszty jednorazowe

29,75 € rejestracja w funduszu ubezpieczeń wypadkowych (na żądanie)

29,75 € złożenie wniosku o wydanie numeru identyfikacyjnego firmy (na żądanie)

Koszt roczny

35,00–70,00 € Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe (w zależności od landu)


Koszty poboczne

200,00–250,00 € Koszty przy- i wyjazdu (zgodnie z paragonem)


Koszty Związkóww Caritas

Związki Caritas ponoszą koszty zatrudnienia koordynatorów. Działania polskich koordynatorów dotowane są przez lokalne Związki Caritas w Niemczech. Wynagrodzenie za pracę niemieckiego koordynatora następuje przez opłacenie ryczałtowej kwoty za wsparcie.