Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Współpraca niemieckich oraz polskich Związków Caritas

W roku 2009 Caritas Polska oraz Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. dokonały ustaleń definiujących warunki ramowe w zakresie uczciwego i legalnego zatrudnienia polskiego personelu opiekuńczego u niemieckich rodzin z krewnymi wymagającymi opieki. Niniejsze ustalenia mają za cel ochronę interesów kobiet i mężczyzn pracujących w Niemczech oraz ich rodzin w kraju ojczystym, jak i równocześnie interesy osób potrzebujących wsparcia i ich krewnych.

Wyrażone żądania realizowane są w praktyce przez diecezjalne Związki Caritas w Polsce i lokalne Związki Caritas w Niemczech oraz przez zaangażowane przez nie osoby koordynujące. W tym celu Związki zawarły porozumienie pomiędzy Caritas Polska a Związkiem Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V..