Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Wsparcie legalnego i uczciwego zatrudnienia

Ponad 1,8 milionów osób wymagających pomocy w Niemczech korzysta z opieki domowej i około jedna trzecia tych ludzi wspierana jest przez ambulatoryjną służbę opiekuńczą. Niniejsze wsparcie zdaje się być jednakże niewystarczające. Eksperci szacują, że w niemieckich gospodarstwach domowych pracuje od 150.000 do 300.000 kobiet i mężczyzn z Europy Środkowej i Wschodniej. Wiele z tych osób pracuje nielegalnie lub w szarej strefie na pograniczu legalności zatrudnienia.

Zgodnie z Pflegethermometer 2016 (Ogólnoniemiecka ankieta dotycząca sytuacji personelu opiekuńczego)( Niemiecki Instytut Badań z Zakresu Opieki 2016, str. 94 nn.) w ok. 5 % rodzin, w których wykorzystywana jest opieka służb ambulatoryjnych, zatrudniony jest zagraniczny personel i co druga służba opiekuńcza zdaje raporty na temat zapytań klientów o tego rodzaju wsparcie. Niezależnie od tego, jak oceniana jest działalność zagranicznego personelu opiekuńczego, stanowi on część rzeczywistości z zakresu opieki, z która musimy się zmierzyć.

Związek Caritas w Archidiecezji w Paderborn e.V. i Caritas Polska utworzyli inicjatywę CariFair, która umożliwia poszukującym pracy kobietom i mężczyznom z Europy Środkowej i Wschodniej podjęcie legalnej pracy w Niemczech opartej na uczciwych warunkach i równocześnie oferuje osobom wymagającym opieki oraz ich rodzinom wsparcie i pomoc.

Prosimy o Kontakt, jeśli chcą Państwo wdrożyć CariFair i zaangażować się w uczciwe i legalne zatrudnienie.