Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Jakie zadania należą do personelu opiekuńczego?

Jako personel opiekuńczy pomagają Państwo osobie wymagającej opieki w jej gospodarstwie domowym. W zależności od potrzeb i uzgodnień pomagają jej Państwo w następujących sprawunkach: pomagacie jej w gospodarstwie domowym, podczas zakupów, przygotowań posiłków, zaopatrzeniu bielizny i sprzątania mieszkania. Wspieracie ją pomagając w prostych czynnościach pielęgniarskich , jak ubieranie i rozbieranie się, wstawanie i kładzenie się do łóżka, podczas wizyty w toalecie, podczas mycia i kąpieli lub pielęgnacji twarzy i jamy ustnej. Towarzyszycie jej Państwo w przypadku czynności w i poza domem.

Przeprowadzanie opieki lekarskiej i innych czynności pielęgnacyjnych wymagających fachowego rozpoznania pielęgniarskiego – jak opatrywanie ran czy wymiana cewnika – jest natomiast zadaniem fachowego personelu pielęgnacyjnego przyległej instytucji pomocy socjalnej i nie należy do zadań personelu opiekuńczego.

Przed rozpoczęciem pracy zakres zadań będzie wspólnie omówiony. Praca w gospodarstwach domowych różnych rodzin może różnić się od siebie.