Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Jakiego rodzaju wsparcie oferuje Caritas?

Biorące udział w inicjatywie Związki Caritas dysponują koordynatorami jako osobami kontaktowymi w ramach inicjatywy CariFair.

Informują i doradzają Państwu na temat pracy jako personel opiekuńczy w Niemczech oraz warunków ramowych dotyczących legalnego zatrudnienia. Jeżeli podjęcie takiej pracy jest możliwe, są Państwo przygotowywani do podjęcia pracy w Niemczech. Zawiera się w tym fachowe szkolenie oraz oferta kursów językowych.

W Niemczech uzyskają Państwo podczas swego pobytu pomoc ze strony odpowiedzialnych za to koordynatorów. Mówią w języku niemieckim i polskim i stanowią organ startowy zarówno dla Państwa jako personelu opiekuńczego oraz dla podopiecznych i ich krewnych. Pomagają Państwu podczas spraw organizacyjnych dotyczących zatrudnienia oraz przy załatwianiu niezbędnych formalności. Wspierają Państwa w pierwszych dniach Państwa pracy i pomagają przy zorganizowaniu czynności uzupełniających związanych z opieką. Koordynatorzy są osobami kontaktowymi w wypadku nieporozumień powstałych w ramach wykonywania pracy jako opiekun.

Koordynatorzy proponują poza tym personelowi opiekuńczemu wymianę społeczną oraz oferują duchowe wsparcie.

Pomoc w przypadku wizyt lekarskich, składanie wniosków o zasiłek rodzinny, doradztwo w kwestiach prawno-podatkowych oraz dotyczących deklaracji podatkowych jak również pomoc w kwestiach odnoszących się do innych dodatkowych ubezpieczeń nie należą do zadań koordynatorów.