Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Warunki zatrudnienia jako personel opiekuńczy

Kto może pracować jako personel opiekuńczy w Niemczech?

Jako personel opiekuńczy powinni Państwo umieć porozumieć się w stopniu dobrym w języku niemieckim. Wymagany jest przynajmniej poziom A1. Osoby, które opanowały język na tym poziomie, rozumieją i wykorzystują potoczne wyrażenia, proste frazy wyrażające potrzeby dnia codziennego oraz są w stanie prowadzić proste konwersacje.

Nie powinny być Państwu obce zwykłe prace związane z gospodarstwem domowym, doświadczenie w opiece starszych jest atutem, jednakże nie jest to główny warunek. Powinniście Państwo umieć dopasować się do nowych sytuacji, poza tym być miłym i cierpliwym. Celem przygotowania do podjęcia pracy powinni Państwo ukończyć szkolenie dotyczące opieki osób starszych.


Do kogo muszę się zwrócić, aby podjąć pracę jako personel opiekujący w ramach inicjatywy CariFair?

W Polsce i Niemczech w inicjatywę CariFair zaangażowane są Związki Caritas. Jeśli mieszkają Państwo w Polsce, proszę skierować się do jednego z uczestniczących w inicjatywie polskich Związków Caritas. Jeśli już żyjecie i pracujecie Państwo w Niemczech, proszę zwrócić się do niemieckiego Związku Caritas w Państwa okolicy.

Koordynatorzy odpowiedzialni za wspieranie inicjatywy doradzą Państwu i porozmawiają z Państwem o możliwościach zatrudnienia. Jeśli okaże się, że CariFair jest dla Państwa odpowiednie, będą uzgodnione kolejne kroki.