Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Jakie warunki pracy oferuje CariFair?

Zawieracie Państwo Umowę o pracę z osobą wymagającą opieki lub jej krewnymi. Oni są pracodawcą.

Zasadniczo osoby pochodzące z innych krajów nie mogą być zatrudniani na warunkach gorszych aniżeli niemieccy pracownicy. Dla zatrudnienia jako personel opiekuńczy obowiązują zatem postanowienia niemieckiego prawa pracowniczego i taryfowego.

Wynagrodzenie bazuje na umowie taryfowej za zatrudnienie w prywatnym gospodarstwie domowym, która zawierana jest pomiędzy DHB-Netzwerk Haushalt oraz Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten. Płaca brutto kształtuje się w zależności od landu pomiędzy 2.010,00 € i 2.030,00 €.

Mieszkają Państwo razem z osobą wymagającą opieki w jednym gospodarstwie domowym i mają Państwo prawo do własnego pokoju. Mają Państwo zapewniony nocleg i wyżywienie. Po potrąceniu należnych podatków i ubezpieczeń wypłacana jest Państwu kwota ok. 1.400 € do 1.550 € w zależności od stanu cywilnego i liczby dzieci. Nie ma innych dodatkowych świadczeń.

Średni tygodniowy wymiar pracy to 38,5 godziny. Jako personel opiekuńczy mają Państwo prawo do jednego wolnego dnia w tygodniu. W przypadku 6-dniowego tygodnia pracy przysługuje Państwu poza tym 36 dni płatnego urlopu w roku lub 3 dni na miesiąc pracy.

Jako personel opiekuńczy podlegają Państwo ubezpieczeniu społecznemu. Obejmuje ono ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i od utraty pracy. Poza tym jesteście Państwo ubezpieczeni od wypadku. Jeśli będą Państwo chorzy i będzie to poświadczone przez lekarza, w okresie 6 tygodni mają Państwo prawo do ubiegania się o wypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę, maksymalnie jednak na okres trwania zatrudnienia.

Mają Państwo możliwość wnioskowania o zasiłek rodzinny. Na Państwa życzenie koordynator dostarczy państwu odpowiedni formularz. Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące zasiłku rodzinnego w różnych językach.