Czy mają Państwo pytania?
Prosimy o kontakt.

Często zadawane pytania dotyczące zatrudnienia

Jakie obowiązki wykonuje personel opiekuńczy? Jak długo pracuje personel opiekuńczy? Kto towarzyszy osobie wymagającej opieki, gdy opiekun(-ka) ma wolne? Ile dni urlopu przysługuje personelowi opiekuńczemu?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo tutaj w wykazie „Często zadawanych pytań” (FAQ).


Jakie dokument mam ze sobą zabrać?

W celu zatrudnienia jako personel opiekuńczy:

 • Poświadczenie niekaralności
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie dla opiekunów osób starszych
 • Dane bankowe wraz z numerem konta celem rozliczenia wynagrodzenia

W celu zgłoszenia do Urzędu meldunkowego:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Zdjęcie paszportowe
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym: akt ślubu lub orzeczenie o rozwodzie w oryginale (przetłumaczone na język niemiecki lub jako dokument UE) celem określenia klasy podatkowej
 • Istniejący numer identyfikacji podatkowej, jeśli już kiedyś pracowali Państwo w Niemczech
 • Zaświadczenie o wcześniejszym zameldowaniu w Niemczech, o ile mieszkali już Państwo w Niemczech

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w kasie chorych:

 • Akt urodzenia dzieci
 • Niemiecki numer ubezpieczenia społecznego, jeśli takowy jest z poprzedniego ubezpieczenia chorobowego
 • Zaświadczenie o polskim ubezpieczeniu chorobowym obejmujące dotychczasowe okresy ubezpieczenia, jeśli mają Państwo więcej niż 55 lat
 • Zaświadczenie o otrzymywanej emeryturze, jeżeli ją Państwo pobierają

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o zasiłek rodzinny:

 • Akt urodzenia dzieci
 • Zaświadczenie z placówki dydaktycznej o nauce dzieci

Jakie są koszty zatrudnienia w ramach inicjatywy CariFair?

Doradztwo dotyczące pracy w ramach CariFair jest bezpłatne dla kobiet i mężczyzn poszukujących pracy. Również pośrednictwo w znalezieniu pracy nie podlega opłacie.

Jako personel opiekuńczy płacą Państwo ze swojego wynagrodzenia część kwoty ubezpieczenia społecznego przypadającą na pracownika oraz odprowadzają Państwo należne podatki w Niemczech.


Czy można także podjąć pracę gdzie indziej niż w prywatnym gospodarstwie domowym?

Jeśli ukończą Państwo szkolenie, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 53b SGB (Kodeks społeczny) XI, mogą Państwo podjąć pracę jako personel opiekuńczy w stacjonarnej placówce opiekuńczej. Szkolenie takie obejmuje 160 jednostek lekcyjnych i 2-tygodniową praktykę w zakresie opieki w stacjonarnej placówce opiekuńczej.